Kho bom đạn của Mỹ đang bị giảm

WASHINGTON, D.C. (NV) — Quân đội Mỹ đang ngày càng cạn nguyên liệu, vật liệu để chế tạo bom, theo bản báo cáo thường niên của Ngũ Giác Đài. Mối quan hệ căng thẳng giữa chính phủ Donald Trump với Trung Quốc có thể gây thêm nhiều khó khăn…